projekt wnętrz budynku biurowego Z.U.S. w Radomsku
1993 r. - projekt zrealizowany