projekt wnętrz budynku biurowego Z.U.S.
w Lublinie

1994/95 r. - projekt zrealizowany