projekt wnętrz budynku biurowego Z.U.S. w Lublinie
1994/95 r. - projekt zrealizowany