Rozbudowa Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
w Warszawie
powierzchnia użytkowa: 9.500 m2, 2010 r. koncepcja rozbudowy