BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
  DOMY I REZYDENCJE
 
     
     
 
  budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Omulewskiej w Warszawie
powierzchnia użytkowa: 3. 000 m2, 32 mieszkania; 2006r. - projekt zrealizowany