Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Kordeckiego
w Warszawie
powierzchnia użytkowa: 1.200m2, 2009 r. projekt koncepcyjny