Wielomarkowy salon samochodowy CARSERVIS
w Warszawie
powierzchnia użytkowa: 10.000 m2, 2009 r. projekt budowlany