BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
  DOMY I REZYDENCJE
 
     
   
  budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie
powierzchnia użytkowa: 3. 650 m 2, 28 mieszkań; 2004r. - projekt zrealizowany