BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
  DOMY I REZYDENCJE
  budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Zgierskiej 6/8 w Warszawie
powierzchnia użytkowa: 3.600 m2, 30 mieszkań, 1997 r. - projekt zrealizowany