BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
  DOMY I REZYDENCJE
  budynek biurowy dla Inspektoratu Z.U.S. w Radomsku
powierzchnia użytkowa: 2.100 m2, 1991 r.; projekt zrealizowany