BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
  DOMY I REZYDENCJE
  budynek biurowy dla Inspektoratu Z.U.S. w Piotrkowie Trybunalskim
powierzchnia użytkowa: 3.000 m2, 1993 r. - projekt zrealizowany