BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
  DOMY I REZYDENCJE
   
  budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Paca w Warszawie
powierzchnia użytkowa: 6.245 m2, 61 mieszkań, 2001 r. - projekt zrealizowany