BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
  DOMY I REZYDENCJE
  budynek biurowy oddziału Z.U.S. w Lublinie
powierzchnia użytkowa: 5.850 m2, 1994/95 r. - projekt zrealizowany