BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
  DOMY I REZYDENCJE
  budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Korkowej w Warszawie
powierzchnia użytkowa: 3.042 m2, 32 mieszkania, 2000 r. - projekt zrealizowany