BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
  DOMY I REZYDENCJE

 

Nagroda Ministerstwa Infrastruktury

 

budynek biurowy Krajowej Dyspozycji Gazu w Warszawie;
powierzchnia użytkowa: 5.500 m2 - projekt zrealizowany