BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
  DOMY I REZYDENCJE
  budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami przy ul. Kawczej 58a w Warszawie
powierzchnia użytkowa: 2.270 m2, 1998 r. - projekt zrealizowany