BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
  DOMY I REZYDENCJE
 
budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami
przy ul. Hetmańskiej w Warszawie

powierzchnia użytkowa: 1.750 m2, 1995 r. - projekt zrealizowany