BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
  DOMY I REZYDENCJE
  budynek biurowy dla Inspektoratu Z.U.S. w Bełchatowie
powierzchnia użytkowa: 1.300 m2, 1992 r. - projekt zrealizowany