HTT Spółka z o.o. działa od 1991 roku i jest autorską pracownią projektową architektów Zygmunta Hofmana i Witolda Thumenasa. Stanowi ona kontynuację działalności zespołu autorskiego pracującego razem od 1986 roku w Spółdzielni Pracy Twórczej Architektów i Plastyków "ESPEA".

"HTT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem: KRS 0000190566.

Sytuacja finansowa firmy jest stabilna, przychody w skali rocznej wzrastają. W pracowni jest na stałe zatrudnionych 6 architektów:
   - 2 projektantów z uprawnieniami
   - 3 projektantów
   - 1 asystent projektanta

Baza lokalowa składa się z biura - siedziby firmy przy ul. Zwierzynieckiej i pracowni mieszczącej się w budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 55. Pomieszczenia firmy zaspokajają aktualne potrzeby lokalowe pracowni i w świetle dotychczasowych doświadczeń w projektowaniu nie ma przeszkód w podejmowaniu tematów bez ograniczeń.

 Pracownia jest wyposażona w sprzęt komputerowy, ploter, drukarki, modem faksowy i faks.
Do projektów realizacyjnych pracownia wykonuje pełną obsługę inwestorów od czynności przedprojektowych ( doradztwo i analizy dotyczące możliwości realizacji planowanej inwestycji, uzyskanie warunków zabudowy lub wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków technicznych przyłączenia do sieci miejskich, dokumentacji geotechnicznej, opinii dotyczących wpływu na środowisko itp.) poprzez opracowanie wielobranżowych dokumentacji projektowych (projekt koncepcyjny, projekt budowlany z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze wszystkich branż wraz z kosztorysami) , do nadzorów autorskich na budowie i wykonania opracowań powykonawczych.
Z pracownią na stałe współpracują zespoły projektantów konstrukcji, projektantów instalacji sanitarnych i elektrycznych . gospodarki zielenią, dróg, zespół kosztorysujący oraz rzeczoznawcy BHP, p.poż. i san. – epid.

W roku 2004 zespół autorski pracowni HTT otrzymał Nagrodę Ministra Infrastruktury II stopnia za realizację budynku biurowego dla P.G.N. i G. W Warszawie przy ul. Kasprzaka 25.
Prezentacja realizacji - „Architektura – Murator” Nr 7/2004.

KONTAKT z PRACOWNIĄ

 

 

 

 

ZESPÓŁ PRACOWNI HTT
prof. dr arch.
Zygmunt Hofman
z.hofman@htt.com.pl
mgr inż. arch.
Witold Thumenas
w.thumenas@htt.com.pl
mgr inż. arch.
Wojciech Rąbalski
w.rabalski@htt.com.pl
mgr inż. arch.
Krzysztof Śledyński
k.sledynski@htt.com.pl
mgr inż. arch.
Mateusz Zajkowski
m.zajkowski@htt.com.pl

techn. arch.

Mirosława Wawrzonowska
m.wawrzonowska@htt.com.pl