Adres siedziby i do korespondencji:

HTT Z. Hofman, W. Thumenas
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa

Regon: 012080461    NIP: 521-012-06-41   
KRS: 0000414604

tel. 625-29-18   tel./fax 625-23-34    e-mail: htt@htt.com.pl