zagospodarowanie terenu przy ul. Włodarzewskiej w Warszawie
wielorodzinny budynek mieszkalny, powierzchnia użytkowa: 20,960 m2, 274 mieszkań,
2000 r. - studium koncepcyjne