studium zagospodarowania terenu
przy ul. Dzieci Warszawy w Ursusie

zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych, powierzchnia użytkowa: 49.900 m2, 650 mieszkań, 2000 r. - studium koncepcyjne