ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy w Skubiance nad Zalewem Zegrzyńskim
powierzchnia użytkowa: 6.800 m2, 1998 r. - projekt koncepcyjny