budynek apartamentowy przy ul. Lewickiej w Warszawie
powierzchnia użytkowa: 1.830 m2, 12 mieszkań, 1999 r. - koncepcja przetargowa