studium zagospodarowania terenu przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie
zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych, powierzchnia użytkowa: 17,400 m2, 257 mieszkań, 2000 r. - studium koncepcyjne